Aile ve Miras Hukuku

Aile hukuku, aile birliğine ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde ele alınarak çözüme kavuşturulan bir hukuk dalıdır.

Miras Hukuku ise gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler.

Aile ve Miras Hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz hizmetlerin bir bölümü şu şekildedir;

 • Boşanma davaları ( Anlaşmalı Boşanmalarda Protokol düzenlenmesi ve Çekişmeli Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Sunulması)
 • Soybağı Davalarının Yürütülmesi
 • Mal Varlığı Tasfiyesinin Yürütülmesi
 • Aile İçi Şiddet ve Benzeri Durumlarda Tebdir Kararı Alınması
 • Nafaka ve Çocukların Velayeti Konularında Hukuki Çözümler Üretilmesi
 • Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Evlenecek Taraflar Arasında Yapılacak Malvarlığı Düzenlemeleri
 • Nişanlanmanın Sona Ermesiyle Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Sağ Kalan Eşin ya da Yasal Mirasçılarının Miras Payına İlişkin Her Türlü Dava
 • Vasiyetname, Miras Taksim Sözleşmeleri, Mirasın Reddi, Gaiplik
 • Terekenin Tespiti Davaları
 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Miras Sözleşmelerinden Doğan Davalar