İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri ve hakları, işçi sendikaları ve işveren-işçi arasındaki hukuki durumu tümüyle inceleyen bir hukuk dalıdır. İş kanunu, bu kapsamda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları da ayrıntılı olarak düzenlemekte olup; İş Kanunu kapsamına giren ve iş hukuku davalarına konu olabilecek tüm uyuşmazlıklar, iş mahkemelerinde görülür.

İş Hukuku günümüzde çok yoğun şekilde karşılaştığımız ve uzmanlık alanlarımızdan biri olmakla birlikte, birçok şirkete de bu alanda hukuki danışmalık vermekteyiz.

Bu kapsamda İş Hukuku alanında çok geniş perspektifle çalıştığımızı belirterek, vermiş olduğumuz hizmetlerin bir bölümü şu şekildedir;

  • İşçi ve İşveren Kaynaklı Tüm Davalar
  • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakere Aşamaları
  • İş Kazalarına İlişkin Cezai ve Hukuki Sorumlulukların Çözümleri
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Süreçler Konusunda Danışmanlık Hizmetleri