İcra ve İflas Hukuk

Bu alandaki hizmetlerimiz, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini yürütmektedir.

Hukukumuzda neredeyse her davanın ya da her uygulamanın nihai şekli İcra ve İflas Hukukunu ilgilendirmektedir.

İcra ve İflas Hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz hizmetlerin bir bölümü şu şekildedir;

  • Kıymetli Evraka İlişkin Bağlı Olan ya da Olmayan Her Türlü Alacağın İcra ve İflas Yoluyla Takibi
  • İcra ve İflas Takibi Yapıldıktan Sonraki İşlemlerin Takibi
  • İcra Hukuk ve Ceza Davaları
  • İflasın Ertelenmesi Davaları
  • İhtiyati Haciz, İstihkak, İflas Kararı Alınması vb Her Türlü İşlem