İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku, idarenin faaliyetlerini, örgütlenmesini ve işlemlerine ilişkin kuralları düzenleyen, kamu ile toplum arasındaki dengeyi sağlayan ve temeli Anayasaya dayalı bir hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku, vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır.

İdare ve Vergi Hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz hizmetlerin bir bölümü şu şekildedir;

  • Tam Yargı ve İptal Davaları
  • Kentsel Dönüşüm, Kamulaştırma, İmar Davaları
  • İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
  • Vergi Uyuşmazlıkları, Usulsüzlükleri ve Cezaları
  • Vergilendirme İşlemleri, Tahakkuk ve Tahsilleri