Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bu alandaki hizmetlerimiz, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini yürütmektedir.

Hukukumuzda neredeyse her davanın ya da her uygulamanın nihai şekli İcra ve İflas Hukukunu ilgilendirmektedir.

İcra ve İflas Hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz hizmetlerin bir bölümü şu şekildedir;