Borçlar ve Sözleşmeler Hukuku

Borçlar Hukuku, taraflar arasındaki borç ilişkisini düzenleyen çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu doğrultuda üzerinde de en çok tartışılan ve araştırmalar yürütülen bir alandır.

Kurumsal bir çalışma geleneği edinmiş kadromuzla, bilgi ve birikimiyle başta sözleşmeler olmak üzere çok geniş kapsamda dava ve danışmalık hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda İş Hukuku alanında çok geniş perspektifle çalıştığımızı belirterek, vermiş olduğumuz hizmetlerin bir bölümü şu şekildedir;

  • Genel Hükümlere Göre Sözleşmeler Düzenlenmesi
  • Sözleşmelerden ya da Haksız Fiilden Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat
  • Ölüm ve ya Bedensel Zararlardan Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat
  • Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklı Ve Diğer Tüm Alacak Davaları
  • Alacağın Devri, Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma Davaları
  •