Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, taşınmazlar hususunda meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz üzerindeki hakları belirleyen çok teknik ve kapsamlı bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz hizmetlerin bir bölümü şu şekildedir;

 

  • Tapu Tescil ve İptal Davaları
  • Müdahalenin Men-i, El Atmanın Önlenmesi Davaları
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
  • Şufa Hakkı (Ön Alım Hakkı) Davaları
  • Mülkiyetin Tespiti Davaları
  • Kamulaştırma Davaları