Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletmeler, tacirler, bireyler arasındaki her türlü ticari ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku’nun dayanağı Türk Ticaret Kanunu olmakla birlikte, ticari ilişkilerin sağlam zeminde yapılabilmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkan ticaret hukuku, tarafların uyuşmazlıklarına çözüm üretir. Ticari işletmelerin ‘’Avukatlık Hizmeti’’ almamaları olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmektedir.

Ticaret Hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz hizmetlerin bir bölümü şu şekildedir;

  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • Ticari Alacaklar Hakkındaki Davalar
  • Mal Alım ve Satım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
  • Şirketlerin İflası ve Mal Tasfiyesi
  • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
  • Özelleştirme, Birleşme ve Devralma, Halka Arz Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Şirketler Hukuku’ndan Doğan Dava ve İhtilaflarda ve Bu Alana İlişkin Ceza ve İdari Davalar